Con independencia de que as persoas traballadoras autónomas poidan participar nas accións de formación dirixidas a persoas ocupadas planificadas pola Xunta de Galicia, como parte do desenvolvemento da Estratexia Autónomo 2020 estase a planificar un programa de formación dirixido especificamente ao emprego autónomo que será aprobado en próximas datas.

Unha vez estea aprobado, desde esta páxina da Oficina Virtual do Emprego Autónomo poderás acceder á relación completa dos cursos, coa posibilidade de solicitar a túa participación nos que resulten do teu interese.

Consulta periodicamente esta información e aproveita a posibilidade de potenciar o teu perfil competencial para mellorar os resultados do teu negocio. 


CURSO NIVEL BÁSICO EN PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS - LUGO

Aberto o prazo de solicitude

Modalidade: Presencial (Centro Issga de Lugo)

Horas: 35

Prazas: Sen pechar

Data de inicio: 19 de marzo de 2018

Data de finalización: 23 de marzo de 2018

Programa:

Curso básico de prevención de riscos laborais que corresponde ao contido mínimo do programa de formación para o desempeño das funcións de nivel básico, segundo o establecido no anexo IV-B) do Regulamento dos servizos de prevención, cun engadido sobre prevención de riscos laborais dende a perspectiva de xénero (5 horas).

1. Conceptos básicos sobre seguridade e saúde no traballo

2. Riscos xerais e a súa prevención

3. Riscos específicos do sector da actividade da empresa e a súa prevención

4. Elementos básicos da xestión da prevención de riscos

5. Primeiros auxilios

6. Prevención de riscos laborais dende a perspectiva de xénero

Máis información e inscrición neste enlace do portal web do ISSGA


XORNADA TÉCNICA PROMOCIÓN E PRESCRICIÓN DA ACTIVIDADE FÍSICA NA EMPRESA - OURENSE

Aberto o prazo de solicitude

Modalidade: Presencial (CIFP A Farixa)

Horas: 4 horas

Prazas: Sen pechar

Data de inicio: 22 de marzo de 2018

Data de finalización: 22 de marzo de 2018

Programa provisional:

1. Promoción da actividade física nos centros de traballo

2. O ámbito empresarial no Plan Galicia Saudable

3. Beneficios da marcha nórdica na redución dos riscos ergonómicos e psicolóxicos

4. Coloquio e peche

Máis información e inscrición neste enlace do portal web do ISSGA


XORNADA TÉCNICA PROMOCIÓN E PESCRICIÓN DA ACTIVIDADE FÍSICA NA EMPRESA - A CORUÑA

Aberto o prazo de solicitude

Modalidade: Presencial (Centro Issga da Coruña)

Horas: 4 horas

Prazas: Sen pechar

Data de inicio: 23 de marzo de 2018

Data de finalización: 23 de marzo de 2018

Programa provisional:

1. Promoción da actividade física nos centros de traballo

2. O ámbito empresarial no Plan Galicia Saudable

3. Programas de actividade física na empresa: Propostas de intervencións e experiencias 

4. Beneficios da marcha nórdica na redución dos riscos ergonómicos e psicolóxicos

5. Coloquio e peche

Máis información e inscrición neste enlace do portal web do ISSGA