Mensaxe de erro

You do not have permission to view this form.

Documento para o rexistro de persoas transmisoras que desexan participar no programa de remuda xeracional para o emprego autónomo. Considérase persoa transmisora aquela que, estando próxima á xubilación, desexa vender ou traspasar o seu negocio a outra persoa autónoma.