Prevención de riscos laborais


  • martes, 16 Outubro, 2018
  • venres, 23 Novembro, 2018

Curso básico de prevención de riscos laborais de 35 horas, que corresponde ao contido mínimo do programa de formación para o desempeño das funcións de nivel básico, establecido no anexo IV-B) do Regulamento dos servizos de prevención, cun engadido sobre prevención de riscos laborais dende a perspectiva de xénero (5 horas).

Prazo de inscrición: Do 17 ao 26 de setembro de 2018

Programa:

1. Conceptos básicos sobre seguridade e saúde no traballo

2. Riscos xerais e a súa prevención

3. Riscos específicos do sector da actividade da empresa e a súa prevención

4. Elementos básicos da xestión da prevención de riscos

5. Primeiros auxilios

6. Prevención de riscos laborais dende a perspectiva de xénero

    • Modalidade:
    • Teleformación