Prevención de riscos laborais para traballadores autónomos - Curso nivel básico


  • martes, 16 Outubro, 2018
  • venres, 23 Novembro, 2018

Programa do curso:

1. Conceptos básicos sobre seguridade e saúde no traballo

2. Riscos xerais e a súa prevención

3. Riscos específicos do sector da actividade da empresa e a súa prevención

4. Elementos básicos da xestión da prevención de riscos

5. Primeiros auxilios

6. Prevención de riscos laborais dende a perspectiva de xénero

Haberá un exame final presencial que é obrigatorio superar para obter o título (23 de novembro ás 10.00 h).
As persoas que superen o exame final obterán un certificado de aproveitamento.

Máis información neste enlace

    • Modalidade:
    • Teleformación