Riscos novos e emerxentes. Nanomateriais, biotecnoloxía e empregos verdes


  • venres, 16 Novembro, 2018
  • venres, 16 Novembro, 2018

Acción formativa de divulgación enfocada ao coñecemento de aspectos puntuais ou novos relacionados coa prevención de riscos laborais, así como a presentación de nova documentación e resultados obtidos en proxectos de investigación aplicada ou estudos sectoriais.

Data de inicio da inscrición: 16 de outubro de 2018

Data de remate da inscrición: 16 de novembro de 2018

Lugar de celebración: Centro Issga da Coruña

    • Modalidade:
    • Presencial