Publicacións de seguridade e saúde laboral


  • 29 Xuñ, 2017
  • Prevención

Descripción

Dada a definición de mapa de riscos como un instrumento informativo que, mediante informacións descritivas e indicadores adecuados, permite coñecer as situacións de risco laboral e os traballadores expostos aos que afectan, neste sentido, o Mapa de Risco Ergonómico de Galicia busca analizar as situacións de risco asociado á carga física de traballo para a poboación traballadora galega, agrupando distintas actividades económicas e incluíndo a perspectiva de xénero.


  • 29 Xuñ, 2017
  • Prevención, Xestión

Descripción

Guía práctica para la prevención de riesgos en el sector del granito.


  • 29 Xuñ, 2017
  • Prevención, Xestión

Descripción

Guía práctica para a prevención de riscos no sector do granito.

Páxinas