• 28 Xuñ, 2017
  • Regulación

Descripción

Publicación do Instituto Galego das Cualificacións cunha análise das profesións reguladas e as súas posibles vinculacións cos certificados de profesionalidade das distintas familias formativas.

Páxinas