Con independencia de que as persoas traballadoras autónomas poidan participar nas accións de formación dirixidas a persoas ocupadas planificadas pola Xunta de Galicia, como parte do desenvolvemento da Estratexia Autónomo 2020 estase a planificar un programa de formación dirixido especificamente ao emprego autónomo que será aprobado en próximas datas.

Unha vez estea aprobado, desde esta páxina da Oficina Virtual do Emprego Autónomo poderás acceder á relación completa dos cursos, coa posibilidade de solicitar a túa participación nos que resulten do teu interese.

Consulta periodicamente esta información e aproveita a posibilidade de potenciar o teu perfil competencial para mellorar os resultados do teu negocio. 


IDADE E DIVERSIDADE. IMPACTO NA XESTIÓN DA PRL (CENTRO ISSGA - A CORUÑA)

Aberto o prazo de inscrición

Modalidade: Presencial (Centro ISSGA A Coruña)

Horas: 4 (de 09:30 horas a 13:30 horas)

Prazas: Sen pechar

Programa:

Idade e diversidade. Impacto na xestión da PRL

Envellecemento e traballo: Unha análise desde a psicoloxía

Coloquio e peche

Datas:

Inicio: 27 de abril de 2018

Finalización: 27 de abril de 2018

Máis información e inscrición neste enlace do portal web do ISSGA


LABORATORIO DE HIXIENE ANALÍTICA (CENTRO ISSGA - PONTEVEDRA)

Aberto o prazo de inscrición

Modalidade: Presencial (Centro ISSGA Pontevedra)

Horas: 4 (de 10:00 horas a 14:00 horas)

Prazas: Sen pechar

Programa:

Toma de mostras. Cando, como e que?

Características dos métodos analíticos. O informe analítico

O laboratorio de referencia de hixiene analítica do ISSGA

Visita ao laboratorio de referencia de hixiene analítica do ISSGA

Coloquio e peche

Datas:

Inicio: 26 de abril de 2018

Finalización: 26 de abril de 2018

Máis información e inscrición neste enlace do portal web do ISSGA


SISTEMAS DE XESTIÓN DA PRL. A NOVA NORMA ISO 45001 (CENTRO ISSGA - LUGO)

Aberto o prazo de inscrición

Modalidade: Presencial (Centro ISSGA Lugo)

Horas: 4 (de 10:00 horas a 14:00 horas)

Prazas: Sen pechar

Programa:

Os sistemas de xestión da PRL

A normalización. A tramitación das normas UNE, EN e ISO

A nova Norma ISO 45001 e a migración de OHSAS 18001 á ISO 45001

A implementación das normas de xestión nunha entidade do ámbito universitario

Coloquio e peche

Datas:

Inicio: 20 de abril de 2018

Finalización: 20 de abril de 2018

Máis información e inscrición neste enlace do portal web do ISSGA


SISTEMAS DE XESTIÓN DA PRL. A NOVA NORMA ISO 45001 (CENTRO ISSGA - OURENSE)

Aberto o prazo de inscrición

Modalidade: Presencial (Centro ISSGA Ourense)

Horas: 4 (de 10:00 horas a 14:00 horas)

Prazas: Sen pechar

Programa:

Os sistemas de xestión da PRL

A nova Norma ISO 45001 e a migración das OHSAS 18001 á ISO 45001

A integración da prevención, a calidade e o medio ambiente. A migración de OHSAS á ISO

A implementación das normas de xestión nunha entidade do ámbito universitario

Coloquio e peche

Datas:

Inicio: 19 de abril de 2018

Finalización: 19 de abril de 2018

Máis información e inscrición neste enlace do portal web do ISSGA


INNOVACIÓN EN PRL. DRONS E A SÚA APLICACIÓN PRÁCTICA EN MATERIA DE SEGURIDADE E SAÚDE LABORAL (CENTRO ISSGA - LUGO)

Aberto o prazo de inscrición

Modalidade: Presencial (Centro ISSGA Lugo)

Horas: 5 (de 9:30 horas ás 14:30 horas)

Prazas: Sen pechar

Programa:

Uso de drons: Conceptos básicos e marco xurídico actual aplicable

Centro de investigación aeroportada de Rozas (CIAR). Plataformas aéreas de investigación

Experiencias de empresas

Drons. Infinitos servizos, infinitas posibilidades. Un novo servizo aplicado ás emerxencias. Simulación dunha inspección con dron.

Coloquio e peche

Datas:

Inicio: 13 de abril de 2018

Finalización: 13 de abril de 2018

Máis información e inscrición neste enlace do portal web do ISSGA


CALIDADE E MELLORA CONTINUA NA SEGURIDADE E SAÚDE NO TRABALLO (CENTRO ISSGA - PONTEVEDRA)

Aberto o prazo de inscrición

Modalidade: Presencial (Centro ISSGA Pontevedra)

Horas: 4 (de 10:00 horas ás 14:00 horas)

Prazas: Sen pechar

Programa:

Calidade e mellora continua en SST desde a perspectiva dos SPA

Formación en prevención de riscos laborais e a súa influencia na SST

Calidade e mellora continua en SST desde a perspectiva dos SPP-SPM

Proxecto de certificación de persoas ISO 17024 e a súa aplicación aos profesionais de SST

Coloquio e peche

Datas:

Inicio: 13 de abril de 2018

Finalización: 13 de abril de 2018

Máis información e inscrición neste enlace do portal web do ISSGA


GUÍA TÉCNICA DO ISSGA: BOAS PRÁCTICAS EN PRL. MANUAL DE SEGURIDADE NO LABORATORIO (FEIRA PREVISEL - OURENSE)

Aberto o prazo de inscrición

Modalidade: Presencial (Feira Previsel)

Horas: 2 (de 12:00 horas a 14:00 horas)

Prazas: Sen pechar

Programa:

O ISSGA e a importancia da integración da PRL en todas as actividades

Guía técnica ISSGA: Boas prácticas en PRL. Manual de seguridade no laboratorio

A prevención dos riscos laborais no día a día no laboratorio

Coloquio e peche

Datas:

Inicio: 12 de abril de 2018

Finalización: 12 de abril de 2018

Máis información e inscrición neste enlace do portal web do ISSGA


XORNADA INNOVACIÓN EN PRL. DRONS E A SÚA APLICACIÓN PRÁCTICA EN MATERIA DE SEGURIDADE E SAÚDE LABORAL (A CORUÑA)

Aberto o prazo de inscrición

Modalidade: Presencial (Centro Issga da Coruña)

Horas: Sen pechar

Prazas: Sen pechar

Datas:

Inicio: 12 de abril de 2018

Finalización: 12 de abril de 2018

Máis información e inscrición neste enlace do portal web do ISSGA