Para facilitar o seu acceso e poderse consultar en todo momento, a continuación se presentan os mapas xerais de axudas da Consellería de Economía, Emprego e Industria e das entidades adscritas que poden ser de interese para o desenvolvemento do emprego autónomo.

Mapa de apoios ao emprego da Secretaría Xeral de Emprego para o 2019

Mapa de apoios do IGAPE para o ano 2019

Mapa de apoios á innovación da GAIN para o ano 2019

Mapa de apoios Comercio e Artesanía para o ano 2019

Mapa de apoios Enerxía para o ano 2019

Ademais, se presenta a continuación a información sobre as diversas bonificacións e reduccións que ten o MInisterio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social tanto para as persoas traballadoras autónomas como para a contratación laboral por tipoloxia de contrato e de colectivo específico.

Liñas de bonificacións e reduccións á Seguridade Social 2019

Bonificacións á contratación

Liñas de financiamento para empresas, autónomos e emprendedores 2019 do ICO

Bonificacións á contratación