Axudas aos servizos de análise de potencial competitivo (Re-Acciona)


Máis información

IG401A - Axudas aos servizos de análise potencial competitivo, profesionalización e desenvolvemento estratéxico (programa Re-Acciona), cofinanciados polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional con cargo ao programa operativo Feder Galicia 2014-2020.

Convocatoria 2017-2:

Data de publicación: 07/07/2017

Data inicio de solicitude: 08/07/2017

Data fin de solicitude: 15/09/2017

Convocatoria 2017-3:

Data inicio de solicitude: 18/09/2017

Data fin de solicitude: 03/11/2017

Convocatoria 2017-4: 

Data inicio de solicitude: 06/11/2017

Data fin de solicitude: 29/12/2017

Convocatoria 2018-1: 

Data inicio de solicitude: 05/02/2018

Data fin de solicitude: 23/03/2018

Convocatoria 2018-1: 

Data inicio de solicitude: 03/04/2018

Data fin de solicitude: 25/05/2018

Obxecto:

O Igape poderá conceder axudas nos seguintes servizos:

  • Análise de potencial competitivo: estudaranse os diversos factores que definen a capacidade da empresa para competir no mercado, en canto á estrutura do negocio, dos procesos e da cultura organizativa. Como resultado obterase un informe en que se establece a posición actual da empresa e se dan as pautas que se seguirán para a súa mellora.
  • Profesionalización: servizos de mellora da xestión financeira e procura de financiamento, servizos de optimización dos procesos de produción e cadea loxística, relanzamento comercial, implementación de xestión por procesos, imaxe e comunicación empresarial.
  • Desenvolvemento estratéxico: desenvolvemento estratéxico integral da empresa, plans e protocolos de empresa familiar, identificación de redes de cooperación e socios, redefinición do modelo de negocio (dirixido preferentemente a empresas con negocios maduros e a empresas que deban deseñar un modelo de negocio para unha nova liña de produtos). 

Persoas beneficiarias:

Poderán ser beneficiarias as pequenas e medianas empresas (pemes), incluíndo os autónomos, comunidades de bens, asociacións, fundacións ou calquera outro tipo de unidade económica ou patrimonio separado que, aínda carecendo de personalidade xurídica, leven a cabo actividade empresarial.