Programa de incentivos á actividade laboral vinculada ás accións formativas con compromiso de contratación inmediata


Máis información

TR349X - Programa de incentivos á actividade laboral vinculada ás accións formativas con compromiso de contratación inmediata (2018).

Data de publicación: 05/02/2018

Data inicio de solicitude: 06/02/2018

Data fin solicitude: 20/12/2018

Obxecto

As bases regulan o contido e procedemento de tramitación das axudas ás contratacións indefinidas iniciais e temporais que realicen as empresas e as persoas empregadoras con persoas desempregadas participantes nos proxectos de acción formativa con compromiso de contratación, formalizadas ata o 14 de decembro de 2018.

Características da axuda

Subvención a fondo perdido en réxime de concorrencia competitiva e suxeita ao réxime de mínimis

Persoas beneficiarias

Poderán ser persoas beneficiarias desta axuda, as empresas, calquera que sexa a forma xurídica que adopten.

Neste enlace se pode acceder ao texto íntegro da resolución publicada no DOG