• 29 Xan, 2018
 • Laboral, Mercado, Mercantil
Accede dende aquí

MR708B - Subvencións para proxectos de investimento en actividades non agrícolas.

Data de publicación: 29/01/2018

Data inicio de solicitude: 30/01/2018

Data fin solicitude: 28/02/2018

Obxecto


 • 30 Out, 2017
 • Estratexia, Mercado, Mercantil, Xestión
Accede dende aquí

IG534C - Instrumento financiero préstamos pymes Galicia-programa operativo Feder Galicia 2014-2020.

Fecha de publicación: 30/10/2017

Fecha inicio de solicitud: 31/10/2017

Fecha fin solicitud: Por agotamiento del crédito presupuestario o el 31/12/2018

Objeto


 • 30 Out, 2017
 • Estratexia, Mercado, Mercantil, Xestión
Accede dende aquí

IG534C - Instrumento financeiro préstamos pemes Galicia-programa operativo Feder Galicia 2014-2020.

Data de publicación: 30/10/2017

Data inicio de solicitude: 31/10/2017

Data fin solicitude: Por esgotamento do crédito orzamentario ou o 31/12/2018

Obxecto


 • 25 Out, 2017
 • Fiscal, Laboral, Mercantil

Publicación da Lei 6/2017 coas reformas urxentes no ámbito do traballo autónomo, na que se inclúen diversas melloras en materia de emprego autónomo.


 • 26 Xul, 2017
 • Mercado, Mercantil

Presentación de las líneas de apoyo realizada desde las Sociedades de Garantía Recíproca (SGR) para empresas y autónomos realizada el 20 de julio de 2017 en la Ciudad de la Cultura durante la jornada promovida por el IGAPE.


 • 26 Xul, 2017
 • Mercado, Mercantil

Presentación das liñas de apoio realizada dende as Sociedades de Garantía Recíproca (SGR) para empresas e autónomos realizada o 20 de xullo de 2017 na Cidade da Cultura durante a xornada promovida polo IGAPE.


 • 24 Xul, 2017
 • Mercado, Mercantil, Xestión

Presentación das liñas de financiamento ICO para empresas e autónomos realizada o 20 de xullo de 2017 na Cidade da Cultura durante a xornada promovida polo IGAPE.


 • 24 Xul, 2017
 • Mercado, Mercantil, Xestión

Presentación de las líneas de financiación ICO para empresas y autónomos realizada el 20 de julio de 2017 en la Ciudad de la Cultura durante la jornada promovida por el IGAPE.


 • 05 Xul, 2017
 • Estratexia

 • 05 Xul, 2017
 • Estratexia, Laboral, Prevención, Xestión

Resumo executivo coas principais liñas de actuación previstas na estratexia "Autónomo 2020".

Páxinas