Topografía

Precísase autómomo/a para a colaboración en traballos puntuais de campo con estación total e gps.

Non sería necesario ter experiencia xa que sempre iría acompañado/a durante a realización dos traballos.

Os traballos consisten básicamente no manexo de estación total e gps en levantamentos planimétricos, altimétricos e replanteos.

Calcúlase que se necesitaría dos servizos deste posible autónomo/a unhas 8 xornadas ó mes, obviamente sempre segundo a cantidade de traballos que entren, tentando sempre compaxinar as axendas e incluso colaborando noutros traballos se esa persoa o necesitara.

Especialidades: 

Datos de contacto