• 04 Xuñ, 2019
 • Mercado, Xestión

IG535A -  Apoio ao acceso ao crédito das pequenas e medianas empresas - 2019

Data de publicación: 4 de xuño de 2019

Data de inicio solicitude: 5 de xuño de 2019

Data de remate solicitude: 30 de setembro de 2019

Obxecto


 • 20 Mai, 2019
 • Estratexia, Mercantil, Xestión
Accede dende aquí

MR405B -  Apoyo a la creación de empresas para el desarrollo de pequeñas explotaciones - 2019

Fecha de publicación: 20 de mayo de 2019

Fecha de inicio solicitud: 21de mayo de 2019

Fecha de finalización solicitud: 20 de junio de 2019

Objeto


 • 20 Mai, 2019
 • Estratexia, Mercantil, Xestión
Accede dende aquí

MR405B -  Apoio á creación de empresas para o desenvolvemento de pequenas explotacións - 2019

Data de publicación: 20 de maio de 2019

Data de inicio solicitude: 21de maio de 2019

Data de remate solicitude: 20 de xuño de 2019

Obxecto


 • 20 Mai, 2019
 • Estratexia, Mercantil
Accede dende aquí

MR405A -  Apoio aos investimentos nas explotacións agrícolas (plans de mellora) - 2019

Data de publicación: 20 de maio de 2019

Data de inicio solicitude: 21 de maio de 2019

Data de remate solicitude: 20 de xuño de 2019

Obxecto


 • 20 Mai, 2019
 • Estratexia, Mercantil
Accede dende aquí

MR405A -  Apoyo a las inversiones en las explotaciones agrícolas (Planes de mejora en las explotaciones agrarias)

Fecha de publicación: 20 de mayo de 2019

Fecha de inicio solicitud: 21 de mayo de 2019

Fecha de remate solicitud: 20 de junio de 2019

Objeto


 • 20 Mai, 2019
 • Estratexia, Mercantil
Accede dende aquí

MR404A -  Apoyo a la creación de empresas para las personas agricultoras jòvenes

Fecha de publicación: 20 de mayo de 2019

Fecha de inicio solicitude: 21de mayo de 2019

Fecha de remate solicitude: 20 de junio de 2019

Objeto


 • 26 Abr, 2019
 • Sustentabilidade, Xestión
Accede dende aquí

IN421G - Subvenciones para proyectos de energías renovables térmicas - 2019

Fecha de publicación: 26/04/2019

Fecha inicio de solicitud: 27/04/2019

Fecha fin solicitud: 27/05/2019

Objeto


 • 26 Abr, 2019
 • Sustentabilidade, Xestión
Accede dende aquí

IN421G - Subvencións para proxectos de enerxías renovables térmicas - 2019

Data de publicación: 26/04/2019

Data inicio de solicitude: 27/04/2019

Data fin solicitude: 27/05/2019

Obxecto


 • 26 Abr, 2019
 • Estratexia, Mercado, Xestión
Accede dende aquí

CO300C - Subvencións para a innovación, a dixitalización e a implantación de novas fórmulas de comercialización e expansión do sector comercial e artesanal - 2019

Data de publicación: 26/04/2019

Data inicio de solicitude: 27/04/2019

Data fin solicitude: 27/05/2019


 • 26 Abr, 2019
 • Estratexia, Mercado, Xestión
Accede dende aquí

CO300C - Subvenciones para la innovación, la digitalización y la implantación de nuevas fórmulas de comercialización y expansión del sector comercial y artesanal - 2019

Fecha de publicación: 26/04/2019

Fecha inicio de solicitud: 27/04/2019

Fecha fin solicitud: 27/05/2019

Páxinas