Presentación da Estratexia "Autónomo 2020"


Descripción

Resumo executivo coas principais liñas de actuación previstas na estratexia "Autónomo 2020".

Resumo executivo coas principais liñas de actuación previstas na estratexia "Autónomo 2020".