Acordo estatal para abordar cambios na contribución á Seguridade Social do RETA

A ministra de Traballo, Migracións e Seguridade Social, Magdalena Valerio, presentou xunto aos representantes das organizacións representativas dos autónomos  (ATA, UPTA, UATAE e CEAT) o acordo que subscribiron e que, en palabras da ministra, "é un bo acordo porque os autónomos - homes e mulleres- van ter unha maior protección social e van contribuír ao Sistema da Seguridade Social dunha forma máis equilibrada".

Deste xeito transfórmase en obrigatoria a cobertura de todas as continxencias: comúns e profesionais e a proposta acordada é que para 2019 as bases de cotización increméntense nun 1,25% e o tipo suba dúas décimas, até o 30%. Ademais, a tarifa plana no RETA increméntase até 60 euros, suxeita a revisión ao final do período de 12 meses, duplicándose os períodos de duración do cesamento por actividade e fíxase o seu carácter obrigatorio.

Valerio detallou as liñas principais que, dixo, incluirase no Real Decreto Lei que se aprobará o venres. A ministra destacou, entre outras, a transformación en obrigatoria da cobertura de todas as continxencias: comúns (enfermidade común e accidente non laboral) e profesionais (accidente de traballo e enfermidade profesional, coa excepción do Sistema Especial para Traballadores por Conta Propia Agrarios (SETA), e dos socios de cooperativas do Réxime de Autónomos (RETA), sempre que teñan un sistema de prestación social

Así mesmo, destacou que se converte en obrigatoria a cobertura por cesamento de actividade, e duplícanse os períodos de duración da prestación, "a partir da entrada en vigor da norma, vanse a poder cobrar ata 24 mensualidades, cun mínimo de 4, en función do cotizado". Créase unha prestación adicional que corresponde á cotización polo traballador autónomo, a partir do día 61 da baixa médica por incapacidade temporal. Estas cotas ascenden a 86,26 M€ e faranse con cargo aos ingresos por cotas en concepto de cesamento de actividade.

A ministra tamén explicou as novidades en canto ás achegas dos traballadores autónomos. En 2019 o tipo de cotización para o RETA (sen SETA), establécese un incremento do 1,25% na base mínima de cotización.

O tipo de cotización, que inclúe obrigatoriamente todas as continxencias, fíxase en: 28,30% por continxencias comúns, incorpora a Incapacidade Temporal e equipárase ao Réxime Xeral; o cuanto ás continxencias profesionais, será o 0,9% para todos os traballadores e inferior á tarifa mínima do Réxime Xeral; para Cesamento de Actividade, o tipo fíxase no 0,7%, inferior á cotización por desemprego dos asalariados, e por último, establécese o 0,1%  para Formación  e Prevención.

A partir do próximo ano, a subida aplicarase escalonadamente cos seguintes tramos: en 2019, será do 30%; o 30,3%, en 2020; o 30,6%, en 2021 e en 2022, fíxase definitivamente o o 31%.

A Tarifa Plana adáptase á obrigatoriedade da cobertura por continxencias comúns e profesionais, tanto para os autónomos, con carácter xeral, como nos casos de discapacidade, violencia de xénero e terrorismo. Para iso, durante os primeiros 12 meses, se se cotiza pola base mínima, a cota será de 60 euros (51,50, por continxencias comúns e 8,50, profesionais). Se se cotiza por encima da mínima, a cota por continxencias comúns redúcese nun 80%. Finalmente, entre os meses 13 e 24 aplicarase unha bonificación sobre a cota por continxencias comúns que corresponda.

Compartir esta noticia