Resolución pola que se aproba o Plan de Inspección do comercio para o ano 2019

O Diario Oficial de Galicia ven de publicar hoxe o o Plan de inspección comercial e o Plan de inspección do comercio dixital para o ano 2019.

Na liña de garantir os principios e directrices do comercio interior en Galicia, a Consellería de Economía, Emprego e Industria busca potenciar a Inspección de Comercio e protexer ás persoas consumidoras e usuarias no ámbito deste sector.

Polo que respecta á inspección comercial, o Plan de inspección articularase arredor das seguintes campañas:

 • Campañas de información da normativa comercial
 • Campañas de vixilancia do cumprimento da normativa comercial
 • Campañas de verificación / comprobación material de cumprimento de subvencións e outros requisitos

Polo que respecta ao Plan de inspección do comercio dixital, desenvolverase atendendo ás seguintes comprobacións:

 • Prezos
 • Desistencia
 • Gastos de devolución
 • Uso de cláusulas limitativas
 • Comprobación de datos
 • Condicións de garantía
 • Xurisdición e sometemento
 • Información clara, veraz e suficiente
 • Vendas promocionais
 • Ofertas de artigos

Compartir esta noticia