Riscos novos e emerxentes. Nanomateriais, biotecnoloxía e empregos verdes


Acción formativa de divulgación enfocada ao coñecemento de aspectos puntuais ou novos relacionados coa prevención de riscos laborais, así como a presentación de nova documentación e resultados obtidos en proxectos de investigación aplicada ou estudos sectoriais.

Data de inicio da inscrición: 15 de outubro de 2018

Data de remate da inscrición: 15 de novembro de 2018

Lugar de celebración: Centro Issga de Ourense

  • Categorias:
  • Concello:
  • Modalidade:

Riscos asociados ás actividades de rehabilitación e de adecuación de eficiencia enerxética


Acción formativa de divulgación enfocada ao coñecemento de aspectos puntuais ou novos relacionados coa prevención de riscos laborais, así como a presentación de nova documentación e resultados obtidos en proxectos de investigación aplicada ou estudos sectoriais.

Data de inicio da inscrición: 20 de agosto de 2018

Data de remate da inscrición: 20 de setembro de 2018

Lugar de impartición: Centro Issga de Ourense

  • Categorias:
  • Concello:
  • Modalidade:

Instituto Galego de Promoción Económica

Facebook Twitter Linkedin Instituto Galego de Promoción Económica

Consellería de Economía, Emprego e Industria

Facebook Twitter Linkedin Consellería de Economía Emprego e Industria

AEDL Deputación Provincial de Ourense

Facebook Twitter Linkedin Deputación Provincial de Ourense

AEDL Deputación Provincial de Ourense

Facebook Twitter Linkedin Deputación Provincial de Ourense

AEDL Deputación Provincial de Ourense

Facebook Twitter Linkedin Deputación Provincial de Ourense

AEDL Deputación Provincial de Ourense

Facebook Twitter Linkedin Deputación Provincial de Ourense

AEDL Deputación Provincial de Ourense

Facebook Twitter Linkedin Deputación Provincial de Ourense

AEDL Mancomunidade da Comarca de Ourense

Facebook Twitter Linkedin Mancomunidade da Comarca de Ourense

Páxinas