INSCRICIÓN / INSCRIPCIÓN

Necesidades especiais / Necesidades especiales
Por favor, se tes algunha necesidade especial indica a continuación de que se trata para que a organización o teña previsto. Moitas grazas / Por favor, si tienes alguna necesidad especial indica a continuación de qué se trata para que la organización lo tenga previsto. Gracias