• 09 Mar, 2018
 • Laboral, Xestión

Mapa de apoios ao emprego para o ano 2018 da Secretaría Xeral de Emprego.


 • 09 Xan, 2018
 • Laboral, PRL e Saúde

Folleto informativo con contidos de especial interese para promover a prevención de accidentes no uso e manexo do tractor.


 • 25 Out, 2017
 • Fiscal, Laboral, Mercantil

Publicación da Lei 6/2017 coas reformas urxentes no ámbito do traballo autónomo, na que se inclúen diversas melloras en materia de emprego autónomo.


 • 26 Xul, 2017
 • Mercado, Mercantil

Presentación das liñas de apoio realizada dende as Sociedades de Garantía Recíproca (SGR) para empresas e autónomos realizada o 20 de xullo de 2017 na Cidade da Cultura durante a xornada promovida polo IGAPE.


 • 24 Xul, 2017
 • Mercado, Mercantil, Xestión

Presentación das liñas de financiamento ICO para empresas e autónomos realizada o 20 de xullo de 2017 na Cidade da Cultura durante a xornada promovida polo IGAPE.


 • 05 Xul, 2017
 • Estratexia, Laboral, PRL e Saúde, Xestión

Resumo executivo coas principais liñas de actuación previstas na estratexia "Autónomo 2020".


 • 29 Xuñ, 2017
 • PRL e Saúde

Guía práctica para a prevención de riscos laborais durante o desenvolvemento das actividades da vendima.


 • 29 Xuñ, 2017
 • PRL e Saúde

Cada día na perruquería empréganse moitos e diferentes produtos cosméticos necesarios para realizar os seus múltiples servizos: lavado, acondicionado e peiteado, cambios de coloración, rizados e alisados,... e estes produtos poden conter axentes químicos perigosos. Coñece de xeito práctico con esta guía como protexerte dos riscos xerados.


 • 29 Xuñ, 2017
 • PRL e Saúde

Dada a definición de mapa de riscos como un instrumento informativo que, mediante informacións descritivas e indicadores adecuados, permite coñecer as situacións de risco laboral e os traballadores expostos aos que afectan, neste sentido, o Mapa de Risco Ergonómico de Galicia busca analizar as situacións de risco asociado á carga física de traballo para a poboación traballadora galega, agrupando distintas actividades económicas e incluíndo a perspectiva de xénero.


 • 29 Xuñ, 2017
 • PRL e Saúde, Xestión

Guía práctica para a prevención de riscos no sector do granito.

Páxinas