• 28 Xuñ, 2017
  • Estratexia, Mercado, Xestión

Descripción

Neste manual práctico de xestión explícanse de xeito sinxelo as técnicas de comunicación e as técnicas de venda que pode aplicar o colectivo autónomo. É importante que o esforzo comercial se realice non só ao inicio da actividade, senón durante toda a vida do negocio, buscando as fórmulas máis axeitadas segundo o tipo de actividade desenvolvida.


  • 28 Xuñ, 2017
  • Estratexia, Mercado, Xestión

Descripción

Neste manual práctico de xestión trátase a importancia da análise continuada da competencia para conseguir consolidarse no mercado, ao tempo que se explican técnicas e métodos que poden ser de utilidade para realizar esta análise.


  • 28 Xuñ, 2017
  • Fiscal, Xestión, Tributario

Descripción

Manual práctico de xestión que describe detalladamente os principais recursos e instrumentos financeiros que se poden atopar actualmente no mercado e aos que poden acceder as persoas traballadoras autónomas. Indica as características de cada unha das alternativas, as súas vantaxes e desvantaxes e as situacións ás que mellor se adaptan os mesmos.


  • 28 Xuñ, 2017
  • Regulación

Descripción

Publicación do Instituto Galego das Cualificacións cunha análise das profesións reguladas e as súas posibles vinculacións cos certificados de profesionalidade das distintas familias formativas.


  • 28 Xuñ, 2017
  • Eficiencia enerxética

Descripción

Guía práctica de aforro enerxético dirixida a comerciantes, coa finalidade de facilitarlles a análise da xestión enerxética do seu establecemento, proporcionando información, recomendacións e consellos prácticos para unha maior eficiencia.

Páxinas