Miguel Vieito Villar

Son un consultor legal e asesor en Dereito, que intenta activamente ter un perfil propio: achegado ao cliente, cunha linguaxe accesíbel e con total transparencia e honestidade.

Son Licenciado en Dereito, con especialidade en Dereito Púbico; Mestrado en Fiscalidade e Especialista Universitario en Dereito de Familia.
Ademais disto, téñome especializado en Dereito Sanitario e Médico, abranguindo dende neglixencias e erros médicos até denegacións de acceso a tratamentos ou protección de datos en saúde.

Son tamén mediador, inscrito no Rexistro de Mediadores do Ministerio de Xustiza.

(Só atendo previo contacto, ben por correo electrónico, ben por teléfono).


Datos de contacto


Presenza na rede