• 02 Xan, 2019
 • Estratexia, Mercantil, Xestión
Accede dende aquí

Axudas para pequenos proxectos de investimento xeradores de emprego, que promovan o desenvolvemento alternativo das zonas mineiras - 2019

Data de publicación: 2 de xaneiro de 2019

Data de inicio solicitude: 3 de xaneiro de 2019

Data de remate solicitude: 4 de marzo de 2019

Obxecto


 • 02 Xan, 2019
 • Estratexia, Mercantil, Xestión
Accede dende aquí

Ayudas para pequeños proyectos de inversión generadores de empleo, que promuevan el desarrollo alternativo de las zonas mineras (régimen de mínimis)- 2019

Fecha de publicación: 2 de enero de 2019

Fecha de inicio solicitud: 3 de enero de 2019

Fecha de finalización solicitud: 4 de marzo de 2019

Objeto


 • 02 Xan, 2019
 • Estratexia, Mercantil, Xestión
Accede dende aquí

Axudas para pequenos proxectos de investimento xeradores de emprego, que promovan o desenvolvemento alternativo das zonas mineiras (réxime de mínimis) - 2019

Data de publicación: 2 de xaneiro de 2019

Data de inicio solicitude: 3 de xaneiro de 2019

Data de remate solicitude: 4 de marzo de 2019

Obxecto


 • 31 Dec, 2018
 • Estratexia, Mercado, Mercantil, Xestión
Accede dende aquí

IG-534C - Préstamos pemes Galicia - Programa operativo Feder Galicia 2014-2020 (2019)

Data de publicación: 28/12/2018

Data inicio de solicitude: 29/12/2018

Data fin solicitude: 31/12/2019

Obxecto


 • 28 Dec, 2018
 • Estratexia, Mercado, Mercantil, Xestión
Accede dende aquí

IG-534C - Préstamos pymes Galicia - Programa operativo Feder Galicia 2014-2020 (2019)

Fecha de publicación: 28/12/2018

Fecha inicio de solicitud: 29/12/2018

Fecha fin solicitud: 31/12/2019

Objeto


 • 26 Dec, 2018
 • Estratexia, Mercado, Mercantil
Accede dende aquí

MR701D - Subvenciones para la ejecución de proyectos al amparo de las estrategias de desarrollo local participativo - PDR - LEADER (2019)

Fecha de publicación: 26/12/2018

Fecha inicio de solicitud: 27/12/2018

Fecha fin solicitud: 31/12/2019

Objeto


 • 26 Dec, 2018
 • Estratexia, Mercado, Mercantil
Accede dende aquí

MR701D - Subvencións para a execución de proxectos ao abeiro das estratexias de desenvolvemento local participativo - PDR - LEADER (2019)

Data de publicación: 26/12/2018

Data inicio de solicitude: 27/12/2018

Data fin solicitude: 31/12/2019

Obxecto


 • 09 Nov, 2018
 • Mercado, Mercantil

PR604A -  Subvenciones a empresas aisladas en zonas rurales para la contratación de servicios de banda larga ultrarrápida - 2018

Fecha de publicación: 9 de noviembre de 2018

Fecha de inicio solicitud: 10 de noviembre de 2018

Fecha de remate solicitud: 31 de enero de 2019

Objeto


 • 09 Nov, 2018
 • Mercado, Mercantil

PR604A -  Subvencións a empresas illadas en zonas rurais para a contratación de servizos de banda larga ultrarrápida - 2018

Data de publicación: 9 de novembro de 2018

Data de inicio solicitude: 10 de novembro de 2018

Data de remate solicitude: 31 de xaneiro de 2019

Obxecto


 • 29 Out, 2018
 • Mercantil, Xestión

Publicación no Diario Oficial de Galicia do Decreto polo que se determinan as festas da Comunidade Autónoma de Galicia do calendario laboral para o ano 2019.

Acceso á publicación dende este enlace

Páxinas