• 20 Mar, 2018
 • Estratexia, Mercantil

A Estratexia Española de Economía Social 2017-2020 comprende 63 medidas integradas en 11 eixos dirixidos a favorecer a creación e consolidación de empresas de Economía Social e para crear máis e mellores empregos.


 • 20 Mar, 2018
 • Estratexia, Mercantil

La Estrategia Española de Economía Social 2017-2020 comprende 63 medidas integradas en 11 ejes dirigidos a favorecer la creación y consolidación de empresas de Economía Social y para crear más y mejores empleos.


 • 06 Feb, 2018
 • Mercantil
Máis información

IG110A - Apoyo al acceso y adecuación de la financiación de las explotaciones agrarias de Galicia afectadas por la sequía del año 2017 (2018).

Fecha de publicación: 05/02/2018

Fecha inicio de solicitud: 06/02/2018

Fecha fin solicitud: 28/03/2018

Objeto


 • 06 Feb, 2018
 • Mercantil
Máis información

IG110A - Apoio ao acceso e adecuación do financiamento das explotacións agrarias de Galicia afectadas pola seca do ano 2017 (2018).

Data de publicación: 05/02/2018

Data inicio de solicitude: 06/02/2018

Data fin solicitude: 28/03/2018

Obxecto


 • 30 Xan, 2018
 • Estratexia, Mercantil, Laboral
Máis información

TR802J - Ayudas para el fomento del emprendimiento en economía social. Programa II: Fomento del acceso a la condición de persona socia

Fecha de publicación: 25/01/2018

Fecha inicio de solicitud: 26/01/2018

Fecha fin solicitud: 01/10/2018

Objeto


 • 30 Xan, 2018
 • Estratexia, Mercantil, Laboral
Máis información

TR802J - Axudas para o fomento do emprendemento en economía social. Programa II: Fomento do acceso á condición de persoa socia

Data de publicación: 25/01/2018

Data inicio de solicitude: 26/01/2018

Data fin solicitude: 01/10/2018

Obxecto


 • 30 Xan, 2018
 • Estratexia, Mercantil, Xestión, Laboral
Máis información

TR802G - Axudas para o fomento do emprendemento en economía social. Programa I: Fomento do emprego en cooperativas e sociedades laborais

Fecha de publicación: 25/01/2018

Fecha inicio de solicitud: 26/01/2018

Fecha fin solicitud: 01/10/2018

Objeto


 • 30 Xan, 2018
 • Estratexia, Mercantil, Xestión, Laboral
Máis información

TR802G - Axudas para o fomento do emprendemento en economía social. Programa I: Fomento do emprego en cooperativas e sociedades laborais

Data de publicación: 25/01/2018

Data inicio de solicitude: 26/01/2018

Data fin solicitude: 01/10/2018

Obxecto


 • 30 Xan, 2018
 • Mercantil, Xestión
Máis información

TR340E - Programa II: Ayudas y subvenciones a las iniciativas de empleo de base tecnológica (IEBT).

Fecha de publicación: 26/01/2018

Fecha inicio de solicitud: 27/01/2018

Fecha fin solicitud: 01/10/2018

Objeto


 • 30 Xan, 2018
 • Mercantil, Xestión
Máis información

TR340E - Programa II: Axudas e subvencións ás iniciativas de emprego de base tecnolóxica (IEBT).

Data de publicación: 26/01/2018

Data inicio de solicitude: 27/01/2018

Data fin solicitude: 01/10/2018

Obxecto

Páxinas