Instrumentos básicos de financiamento


Manual práctico de xestión que describe detalladamente os principais recursos e instrumentos financeiros que se poden atopar actualmente no mercado e aos que poden acceder as persoas traballadoras autónomas. Indica as características de cada unha das alternativas, as súas vantaxes e desvantaxes e as situacións ás que mellor se adaptan os mesmos.

Válido dende: 
mércores, 28 Xuño, 2017
Válido ate: 
xoves, 31 Decembro, 2020