Axudas a transportistas autónomos por estrada que abandonen a actividade no 2018


  • 10/03/2018
  • 10/04/2018
Accede dende aquí

Axudas a transportistas autónomos por estrada que abandonen a actividade no 2018 (BNDS 388150)

Data de publicación: 09/03/2018

Data inicio de solicitude: 10/03/2018

Data fin de solicitude: 10/04/2018

Obxecto

Estas axudas teñen por obxecto fomentar o abandono da profesión dos transportistas de idade avanzada do sector do transporte público por estrada.

Características da axuda

O otorgamento destas axudas terán en conta como criterios de valoración:

1. A declaración de incapacidade permanente absoluta ou total para o desempeño da profesión

2. A maior idade dos transportistas que a soliciten

As coantías de subvención serán:

1. 5.300 € por cada seis meses completos que lle falten para cumprir a idade de xubilación

2. 30.000 € pola autorización ou autorizacións de transporte público da que fora titular

Persoas beneficiarias

Poderán ser beneficiarias destas subvencións as persoas autónomas cunha idade non inferior a 58 anos ou haberlle sido declarada a incapacidade permanente e ser titular dunha autorización vixente de transporte público de mercadorías ou de viaxeiros en autobús.

Neste enlace pode accederse ao texto íntegro da resolución publicada no BOE.

Válido dende: 
sábado, 10 Marzo, 2018
Válido ate: 
martes, 10 Abril, 2018