Programa II: axudas a persoas traballadoras autónomas pola contratación indefinida de persoas asalariadas 2019


  • 25/01/2019
  • 30/09/2019
Máis información

TR349F - Programa II: axudas a persoas traballadoras autónomas pola contratación indefinida de persoas asalariadas (2019)

Data de publicación: 25/01/2019

Data inicio de solicitude: 26/01/2019

Data fin solicitude: 30/09/2019

Obxecto

As bases regulan o contido e procedemento de tramitación dos incentivos á contratación indefinida inicial de persoas desempregadas, formalizada dende o 1 de outubro de 2018 e o 30 de setembro de 2019, realizada por persoas traballadoras autónomas ou persoas profesionais con domicilio social e fiscal en Galicia.

Características da axuda

Subvención a fondo perdido dende os 3.000 € aos 15.750 € segundo a tipoloxía da persoa traballadora contratada.

Persoas beneficiarias

Todas aquelas persoas traballadoras autónomas ou as persoas profesionais pola primeira contratación que realicen con carácter indefinido durante o seu primeiro ano de actividade e as persoas traballadoras autónomas ou as persoas profesionais pola segunda e terceira contratación que realicen con carácter indefinido nos tres primeiros anos de actividade.

Neste enlace se pode acceder ao texto íntegro da orde publicada no DOG

Válido dende: 
venres, 25 Xaneiro, 2019
Válido ate: 
luns, 30 Setembro, 2019