Programa Emprega Xuventude de incentivos á contratación e formación de persoas mozas - 2020


  • 07/01/2020
  • 30/09/2020
Accede dende aquí

TR349T - Subvencións para o Programa Emprega Xuventude de incentivos á contratación e formación de persoas mozas (2020)

Data de publicación: 07/01/2020

Data inicio de solicitude: 08/01/2020

Data fin solicitude: 30/09/2020

Obxecto

Estas bases regulan o contido e o procedemento de tramitación das subvencións en concorrencia non competitiva coa finalidade de facilitar a inserción laboral das persoas mozas menores de 30 anos desempregadas que presentan desvantaxes e dificultades particulares para permanecer no mercado de traballo, e favorecer o emprego estable e facilitar a empregabilidade e ocupabilidade.

Por medio desta convocatoria as empresas e persoas empregadoras terán a posibilidade de obter axudas para a contratación indefinida inicial, a contratación temporal cunha duración inicial mínima de 12 meses e formación por conta allea, que se celebren ou se teñan celebrado dende o 1 de outubro de 2019 ata o 30 de setembro de 2020 con persoas desempregadas menores de 30 anos.

Características da axuda

Inclúense dous tipos de axuda compatibles:

a) Bono de contratación, como subvención para a contratación indefinida inicial e a temporal cunha duración mínima inicial de doce meses das persoas desempregadas mozas menores de 30 anos (Ata un maximo de 9.000€ no caso de ser unha empresa con máis de 50 persoas traballadoras e cunha taxa de estabilidade igual ou superior ao 70% e cunha actividade pertencente ao ámbito de sectores estratéxicos definidos)

b) Bono de formación, que de xeito opcional, vai dirixido ás persoas contratadas por medio desta orde, para levar a cabo accións formativas que melloren os seus coñecementos e habilidades relacionados co posto de traballo (Ata un máximo de 4.000€ por cada persoa traballadora dada de alta)

Persoas beneficiarias

Poderán ser persoas beneficiarias desta axuda, entre outras, as persoas traballadoras autónomas que contraten a persoas traballadoras por conta allea para prestaren servizos en centros de traballo radicados na Comunidade Autónoma de Galicia, de acordo co resto de requistos e condicións que se establecen na convocatoria.

Publicación DOG Ficha informativa na sede electrónica

Válido dende: 
martes, 7 Xaneiro, 2020
Válido ate: 
mércores, 30 Setembro, 2020