Segunda oportunidade das persoas autónomas


Actualmente xa rematado o prazo de solicitude para o ano 2018 da Segunda Oportunidade. Pendente de publicarse a convocatoria para o ano 2019

(Programa segunda oportunidade das persoas autónomas, código de procedemento TR 341T)


Co obxectivo de apoiar ás persoas traballadoras autónomas que tiveron que pechar o seu negocio nos momentos máis críticos dos últimos anos, a Xunta de Galicia creou un programa específico para axudarlles a relanzar a súa actividade profesional, o Programa de segunda oportunidade.

Este Programa de segunda oportunidade, publicado pola Xunta de Galicia no Diario Oficial de Galicia (DOG), busca apoiar estas iniciativas de reinicio da actividade profesional mediante un apoio económico e a adquisición de novos coñecementos esenciais para esta nova etapa. Para isto, ten en conta dúas axudas: o bono de apoio e o bono formación.

Bono apoio

Ten por obxecto axudar con 3.000 € á persoa emprendedora a reiniciar a súa actividade, facilitándolle a nova posta en marcha.

Bono formación

► Busca mellorar a formación da persoa emprendedora para adaptar o seu perfil segundo as necesidades particulares e actuais, facilitando así o seu reinicio. Este bono está subvencionado con ata 2.000 €

É preciso lembrar que, tanto a Axenda 20 para o Emprego como a Estratexia do empleo autónomo 2020 xa reflectían a necesidade deste apoio, buscando que as persoas autónomas con experiencia e cunha evolución profesional importante que tiveron que pechar os seus negocios por causas económicas, poidan emprender novamente e poñan en valor a súa experiencia.

Inicialmente conta cun orzamento de 1.000.000 € e o prazo de solicitude estivo aberto desde o 31 de xullo ata o 1 de outubro de 2018.

Ademais, as personas beneficiarias contarán co apoio da Rede de Mentoring do Igape para darlles asistencia e axudarlles na definición do seu novo negocio.

Programa Segunda Oportunidade