• 20 Mai, 2019
 • Estratexia, Mercantil, Xestión
Accede dende aquí

MR405B -  Apoio á creación de empresas para o desenvolvemento de pequenas explotacións - 2019

Data de publicación: 20 de maio de 2019

Data de inicio solicitude: 21de maio de 2019

Data de remate solicitude: 20 de xuño de 2019

Obxecto


 • 20 Mai, 2019
 • Estratexia, Mercantil
Accede dende aquí

MR405A -  Apoio aos investimentos nas explotacións agrícolas (plans de mellora) - 2019

Data de publicación: 20 de maio de 2019

Data de inicio solicitude: 21 de maio de 2019

Data de remate solicitude: 20 de xuño de 2019

Obxecto


 • 20 Mai, 2019
 • Estratexia, Mercantil
Accede dende aquí

MR405A -  Apoyo a las inversiones en las explotaciones agrícolas (Planes de mejora en las explotaciones agrarias)

Fecha de publicación: 20 de mayo de 2019

Fecha de inicio solicitud: 21 de mayo de 2019

Fecha de remate solicitud: 20 de junio de 2019

Objeto


 • 20 Mai, 2019
 • Estratexia, Mercantil
Accede dende aquí

MR404A -  Apoyo a la creación de empresas para las personas agricultoras jòvenes

Fecha de publicación: 20 de mayo de 2019

Fecha de inicio solicitude: 21de mayo de 2019

Fecha de remate solicitude: 20 de junio de 2019

Objeto


 • 20 Mai, 2019
 • Estratexia, Mercantil
Accede dende aquí

MR404A -  Apoio á creación de empresas para as persoas agricultoras mozas

Data de publicación: 20 de maio de 2019

Data de inicio solicitude: 21de maio de 2019

Data de remate solicitude: 20 de xuño de 2019

Obxecto


 • 20 Mai, 2019
 • Xestión, Laboral
Accede dende aquí

TR341A - Ayudas para la conciliación por maternidad o paternidad de la persona trabajadora autónoma - 2019

Fecha de publicación: 16 de mayo de 2019

Fecha de inicio solicitud: 17 de mayo de 2019

Fecha de finalización solicitud: 30 de septiembre de 2019

Objeto


 • 17 Mai, 2019
 • Xestión, Laboral
Accede dende aquí

TR341A - Axudas para a conciliación por maternidade ou paternidade da persoa traballadora autónoma - 2019

Data de publicación: 16 de maio de 2019

Data de inicio solicitude: 17 de maio de 2019

Data de remate solicitude: 30 de setembro de 2019

Obxecto


 • 13 Mai, 2019
 • Estratexia, Mercado, Xestión
Accede dende aquí

TU970A -  Subvenciones para implantar las normas UNE que conduzcan a la certificación de la marca Q de calidad turística del ICTE

Fecha de publicación: 13 de mayo de 2019

Fecha de inicio solicitud: 14 de mayo de 2019

Fecha de remate solicitud: 13 de junio de 2019

Objeto


 • 13 Mai, 2019
 • Estratexia, Mercado, Xestión
Accede dende aquí

TU970A -  Subvencións para implantar as normas UNE que conduzan á certificación da marca Q de calidade turística do ICTE

Data de publicación: 13 de maio de 2019

Data de inicio solicitude: 14 de maio de 2019

Data de remate solicitude: 13 de junio de 2019

Obxecto


 • 26 Abr, 2019
 • Eficiencia enerxética, Xestión
Accede dende aquí

IN421G - Subvenciones para proyectos de energías renovables térmicas - 2019

Fecha de publicación: 26/04/2019

Fecha inicio de solicitud: 27/04/2019

Fecha fin solicitud: 27/05/2019

Objeto

Páxinas