• 30 Dec, 2019
 • Estratexia, Mercado, Mercantil
Accede dende aquí

MR701D - Subvencións para a execución de proxectos ao abeiro das estratexias de desenvolvemento local participativo - PDR - LEADER (2020)

Data de publicación: 30/12/2019

Data inicio de solicitude: 31/12/2019

Data fin solicitude: 31/12/2020

Obxecto


 • 30 Dec, 2019
 • Estratexia, Mercado, Mercantil
Accede dende aquí

MR701D - Subvenciones para la ejecución de proyectos al amparo de las estrategias de desarrollo local participativo - PDR - LEADER (2020)

Fecha de publicación: 30/12/2019

Fecha inicio de solicitud: 31/12/2019

Fecha fin solicitud: 31/01/2020

Objeto


 • 26 Dec, 2019
 • Sustentabilidade, Mercantil, PRL e Saúde

PE120 - Axudas para investimentos que fomenten a pesca sustentable para propietarios de buques pesqueiros - FEMP (2020).

Data de publicación: 26/12/2019

Data inicio de solicitude: 27/12/2019

Data fin solicitude: 27/01/2020

Obxecto


 • 26 Dec, 2019
 • Sustentabilidade, Mercantil, PRL e Saúde

PE120 - Ayudas para inversiones que fomenten la pesca sostenible para propietarios de buques pesqueros - FEMP(2020).

Fecha de publicación: 26/12/2019

Fecha inicio de solicitud: 27/12/2019

Fecha fin solicitud: 27/01/2020

Objeto


 • 26 Dec, 2019
 • Sustentabilidade, Estratexia, Mercantil
Accede dende aquí

PE119A - Axudas para investimentos que fomenten a pesca sustentable para tripulantes de buques pesqueiros - FEMP (2020).

Data de publicación: 26 de decembro de 2019

Data inicio de solicitude: 27 de decembro de 2019

Data fin solicitude: 27 de xaneiro de 2020

Obxecto


 • 26 Dec, 2019
 • Sustentabilidade, Estratexia, Mercantil
Accede dende aquí

PE119A - Ayudas para inversiones que fomenten la pesca sostenible para tripulantes de buques pesqueros - FEMP (2020).

Fecha de publicación: 26 de diciembre de 2019

Fecha inicio de solicitud: 27 de diciembre de 2019

Fecha fin solicitud: 27 de enero de 2020

Objeto


 • 23 Dec, 2019
 • Laboral, Mercado, Xestión
Accede dende aquí

TR301P - Subvenciones para la financiación de acciones formativas con compromiso de contratación en unidades formativas (2019)

Fecha de publicación: 23/12/2019

Fecha inicio de solicitud: 24/12/2019

Fecha fin solicitud: 23/01/2020

Objeto


 • 23 Dec, 2019
 • Laboral
Accede dende aquí

TR349X -  Programa de incentivos á actividade laboral vinculada ás accions formativas con compromiso de contratación inmediata

Data de publicación: 23 de decembro de 2019

Data de inicio solicitude: 24 de decembro de 2019

Data de remate solicitude: 14 de decembro de 2020

Obxecto


 • 23 Dec, 2019
 • Laboral
Accede dende aquí

TR349X -  Programa de incentivos a la actividad laboral vinculada a las acciones formativas con compromiso de contratación inmediata

Fecha de publicación: 23 de diciembre de 2019

Fecha de inicio solicitud: 24 de diciembe de 2019

Fecha de finalizacion solicitud: 14 de diciembre de 2020

Objeto


 • 23 Dec, 2019
 • Laboral, Mercado, Xestión
Accede dende aquí

TR301P - Subvencións para o financiamento de accións formativas con compromiso de contratación en unidades formativas (2020)

Data de publicación: 23/12/2019

Data inicio de solicitude: 24/12/2019

Data fin solicitude: 23/01/2020

Obxecto

Páxinas