Cambios Real Decreto Lei 28/2018 de Medidas Urxentes


Resumo informativo sobre os principais cambios derivados da entrada en vigor do Real Decreto-Lei 28/2018, de 28 de decembro de 2018, para a revalorización das pensións públicas e outras medidas urxentes en materia social, laboral e de emprego, en relación coas competencias exclusivas do Goberno de España en materia laboral e social.

Válido desde: 
Viernes, 1 Febrero, 2019
Válido hasta: 
Jueves, 31 Diciembre, 2020