• 10 Xan, 2020
 • Estratexia, Laboral, Mercantil
Accede dende aquí

TR802J - Ayudas para el fomento del emprendimiento en economía social. Programa II: Fomento del acceso a la condición de persona socia

Fecha de publicación: 11/01/2020

Fecha inicio de solicitud: 12/01/2020

Fecha fin solicitud: 30/09/2020


 • 10 Xan, 2020
 • Estratexia, Laboral, Mercantil
Accede dende aquí

TR802J - Axudas para o fomento do emprendemento en economía social. Programa II: Fomento do acceso á condición de persoa socia

Data de publicación: 11/01/2020

Data inicio de solicitude: 12/01/2020

Data fin solicitude: 30/09/2020


 • 30 Dec, 2019
 • Estratexia, Mercado, Mercantil
Accede dende aquí

MR701D - Subvencións para a execución de proxectos ao abeiro das estratexias de desenvolvemento local participativo - PDR - LEADER (2020)

Data de publicación: 30/12/2019

Data inicio de solicitude: 31/12/2019

Data fin solicitude: 31/12/2020

Obxecto


 • 30 Dec, 2019
 • Estratexia, Mercado, Mercantil
Accede dende aquí

MR701D - Subvenciones para la ejecución de proyectos al amparo de las estrategias de desarrollo local participativo - PDR - LEADER (2020)

Fecha de publicación: 30/12/2019

Fecha inicio de solicitud: 31/12/2019

Fecha fin solicitud: 31/01/2020

Objeto


 • 26 Dec, 2019
 • Sustentabilidade, Estratexia, Mercantil
Accede dende aquí

PE119A - Axudas para investimentos que fomenten a pesca sustentable para tripulantes de buques pesqueiros - FEMP (2020).

Data de publicación: 26 de decembro de 2019

Data inicio de solicitude: 27 de decembro de 2019

Data fin solicitude: 27 de xaneiro de 2020

Obxecto


 • 26 Dec, 2019
 • Sustentabilidade, Estratexia, Mercantil
Accede dende aquí

PE119A - Ayudas para inversiones que fomenten la pesca sostenible para tripulantes de buques pesqueros - FEMP (2020).

Fecha de publicación: 26 de diciembre de 2019

Fecha inicio de solicitud: 27 de diciembre de 2019

Fecha fin solicitud: 27 de enero de 2020

Objeto


 • 16 Dec, 2019
 • Sustentabilidade, Estratexia, Mercado, Xestión
Accede dende aquí

MR361A - Axudas para os investimentos para a elaboración e comercialización de produtos vitivinícolas - 2020

Data de publicación: 16/12/2019

Data inicio de solicitude: 17/12/2019

Data fin solicitude: 31/01/2020

Obxecto


 • 16 Dec, 2019
 • Sustentabilidade, Estratexia, Mercado, Xestión
Accede dende aquí

MR361A - ayudas para las inversiones para la elaboración y comercialización de productos vitivinícolas (2019)

Fecha de publicación: 16/12/2019

Fecha inicio de solicitud: 17/12/2019

Fecha fin solicitud: 31/01/2020

Objeto


 • 04 Dec, 2019
 • Estratexia, Mercado
Accede dende aquí

MR440D-  Ayudas para la promoción del sector vitivinícola en mercados de terceros países - 2020

Fecha de publicación: 4 de diciembre de 2019

Fecha de inicio solicitud: 5 de diciembre de 2019

Fecha de finalización solicitud: 14 de enero de 2020

Objeto


 • 04 Dec, 2019
 • Internacionalización, Estratexia, Mercado
Accede dende aquí

MR440D-  Axudas para a promoción do sector vitivinícola en mercados de terceiros países - 2020

Data de publicación: 4 de decembro de 2019

Data de inicio solicitude: 5 de decembro de 2019

Data de remate solicitude: 14 de xaneiro de 2020

Obxecto

Páxinas