• 26 Dec, 2019
 • Sustentabilidade, Estratexia, Mercantil
Accede dende aquí

PE119A - Axudas para investimentos que fomenten a pesca sustentable para tripulantes de buques pesqueiros - FEMP (2020).

Data de publicación: 26 de decembro de 2019

Data inicio de solicitude: 27 de decembro de 2019

Data fin solicitude: 27 de xaneiro de 2020

Obxecto


 • 26 Dec, 2019
 • Sustentabilidade, Estratexia, Mercantil
Accede dende aquí

PE119A - Ayudas para inversiones que fomenten la pesca sostenible para tripulantes de buques pesqueros - FEMP (2020).

Fecha de publicación: 26 de diciembre de 2019

Fecha inicio de solicitud: 27 de diciembre de 2019

Fecha fin solicitud: 27 de enero de 2020

Objeto


 • 16 Dec, 2019
 • Sustentabilidade, Estratexia, Mercado, Xestión
Accede dende aquí

MR361A - Axudas para os investimentos para a elaboración e comercialización de produtos vitivinícolas - 2020

Data de publicación: 16/12/2019

Data inicio de solicitude: 17/12/2019

Data fin solicitude: 31/01/2020

Obxecto


 • 16 Dec, 2019
 • Sustentabilidade, Estratexia, Mercado, Xestión
Accede dende aquí

MR361A - ayudas para las inversiones para la elaboración y comercialización de productos vitivinícolas (2019)

Fecha de publicación: 16/12/2019

Fecha inicio de solicitud: 17/12/2019

Fecha fin solicitud: 31/01/2020

Objeto


 • 04 Dec, 2019
 • Estratexia, Mercado
Accede dende aquí

MR440D-  Ayudas para la promoción del sector vitivinícola en mercados de terceros países - 2020

Fecha de publicación: 4 de diciembre de 2019

Fecha de inicio solicitud: 5 de diciembre de 2019

Fecha de finalización solicitud: 14 de enero de 2020

Objeto


 • 04 Dec, 2019
 • Internacionalización, Estratexia, Mercado
Accede dende aquí

MR440D-  Axudas para a promoción do sector vitivinícola en mercados de terceiros países - 2020

Data de publicación: 4 de decembro de 2019

Data de inicio solicitude: 5 de decembro de 2019

Data de remate solicitude: 14 de xaneiro de 2020

Obxecto


 • 02 Dec, 2019
 • Estratexia, Mercado
Accede dende aquí

TU300A -  Subvenciones a proyectos de promoción y dinamización del Xacobeo 2021 dentro del programa O teu Xacobeo

Fecha de publicación: 29 de noviembre de 2019

Fecha de inicio solicitud: 30 de noviembre de 2019

Fecha de finalización solicitud: 30 de diciembre de 2019

Objeto


 • 02 Dec, 2019
 • Estratexia, Mercado
Accede dende aquí

TU300A -  Subvencións a proxectos de promoción e dinamización do Xacobeo 2021 dentro do programa O teu Xacobeo

Data de publicación: 29 de novembro de 2019

Data de inicio solicitude: 30 de novembro de 2019

Data de remate solicitude: 30 de decembro de 2019

Obxecto


 • 08 Out, 2019
 • Estratexia, Mercado
Accede dende aquí

CO300F -  Subvenciones para fomentar la adhesión a la Red de Comercios y Mercados del Camino - 2019

Fecha de publicación: 8 de octubre de 2019

Fecha de inicio solicitud: 9 de octubre de 2019

Fecha de remate solicitud: 11 de noviembre de 2019

Objeto


 • 08 Out, 2019
 • Estratexia, Mercado
Accede dende aquí

CO300F -  Subvencións para fomentar a adhesión á Rede de Comercios e Mercados no Camiño - 2019

Data de publicación: 8 de outubro de 2019

Data de inicio solicitude: 9 de outubro de 2019

Data de remate solicitude: 11 de novembro de 2019

Obxecto

Páxinas