• 24 Xan, 2020
 • Estratexia, Mercado, Xestión
Accede dende aquí

IG408B - Préstamos directos para la financiación empresarial en Galicia - 2020

Fecha de publicación: 24 de enero de 2020

Fecha de inicio solicitud: 25 de enero de 2020

Fecha de remate solicitud: 30 de diciembre de 2020 (o hasta agotar el crédito presupuestario)

Objeto


 • 24 Xan, 2020
 • Estratexia, Mercado, Xestión
Accede dende aquí

IG408B - Préstamos directos para o financiamento empresarial en Galicia - 2020

Data de publicación: 24 de xaneiro de 2020

Data de inicio solicitude: 25 de xaneiro de 2020

Data de remate solicitude: 30 de decembro de 2020 (ou ata esgotar o crédito orzamentario)

Obxecto


 • 24 Xan, 2020
 • Estratexia, Mercado, Xestión
Accede dende aquí

MR340A - Axudas para os investimentos en transformación e comercialización de produtos agrarios - 2020

Data de publicación: 24/01/2020

Data inicio de solicitude: 25/01/2020

Data fin solicitude: 24/02/2020

Obxecto


 • 24 Xan, 2020
 • Estratexia, Mercado, Xestión
Accede dende aquí

MR340A - Ayudas para las inversiones en transformación y comercialización de productos agrarios - 2020

Fecha de publicación: 24/01/2020

Fecha inicio de solicitud: 25/01/2020

Fecha fin solicitud: 24/02/2020

Objeto


 • 10 Xan, 2020
 • Estratexia, Laboral, Mercantil, Xestión
Accede dende aquí

TR802G - Axudas para o fomento do emprendemento en economía social. Programa I: Fomento do emprego en cooperativas e sociedades laborais

Data de publicación: 10/01/2020

Data inicio de solicitude: 11/01/2020

Data fin solicitude: 30/09/2020

Obxecto


 • 10 Xan, 2020
 • Estratexia, Laboral, Mercantil, Xestión
Accede dende aquí

TR802G - Ayudas para el fomento del emprendimiento en economía social APROL-Economía Social Programa I

Fecha de publicación: 10/01/2020

Fecha inicio de solicitud: 11/01/2020

Fecha fin solicitud: 30/09/2020

Objeto


 • 10 Xan, 2020
 • Estratexia, Laboral, Mercantil
Accede dende aquí

TR802J - Ayudas para el fomento del emprendimiento en economía social. Programa II: Fomento del acceso a la condición de persona socia

Fecha de publicación: 11/01/2020

Fecha inicio de solicitud: 12/01/2020

Fecha fin solicitud: 30/09/2020


 • 10 Xan, 2020
 • Estratexia, Laboral, Mercantil
Accede dende aquí

TR802J - Axudas para o fomento do emprendemento en economía social. Programa II: Fomento do acceso á condición de persoa socia

Data de publicación: 11/01/2020

Data inicio de solicitude: 12/01/2020

Data fin solicitude: 30/09/2020


 • 30 Dec, 2019
 • Estratexia, Mercado, Mercantil
Accede dende aquí

MR701D - Subvencións para a execución de proxectos ao abeiro das estratexias de desenvolvemento local participativo - PDR - LEADER (2020)

Data de publicación: 30/12/2019

Data inicio de solicitude: 31/12/2019

Data fin solicitude: 31/12/2020

Obxecto


 • 30 Dec, 2019
 • Estratexia, Mercado, Mercantil
Accede dende aquí

MR701D - Subvenciones para la ejecución de proyectos al amparo de las estrategias de desarrollo local participativo - PDR - LEADER (2020)

Fecha de publicación: 30/12/2019

Fecha inicio de solicitud: 31/12/2019

Fecha fin solicitud: 31/01/2020

Objeto

Páxinas