Lei 6/2017, de 24 de outubro, de Reformas Urxentes do Traballo Autónomo


Publicación da Lei 6/2017 coas reformas urxentes no ámbito do traballo autónomo, na que se inclúen diversas melloras en materia de emprego autónomo.

Válido dende: 
mércores, 25 Outubro, 2017
Válido ate: 
xoves, 31 Decembro, 2020