Dende que no 2017 a Xunta de Galicia puxo en marcha a Estratexia Autónomo 2020 leváronse a cabo unha serie de medidas encamiñadas a impulsar e consolidar a Galicia como o mellor espazo onde desenvolver iniciativas con éxito no campo do emprego autónomo e o emprendemento.

Os Venres Autónomos darán continuidade aos encontros celebrados en anos anteriores e servirán para xerar sinerxías entre profesionais dunha mesma zona xeográfica.

Trátase de espazos pensados para darlle voz a un colectivo prioritario para o Goberno galego pola súa contribución á xeración de riqueza e de emprego en Galicia. Convidámoste a que participes de forma activa no Venres Autónomo da túa provincia e que poidas presentar a túa actividade, compartir experiencias, coñecementos, ferramentas de traballo e descubrir novas fórmulas que faciliten o desenvolvemento dos teus proxectos.

Tras o encontro da Coruña o 4 de outubro terá lugar en Vigo o seguinte desta rolda de encontros que irán facendo un percorrido por diferentes localidades galegas.


Proximamente

Venres autónomo - Ferrol e Lugo