Liderado en prevención de riscos laborais


Acción formativa de divulgación enfocada ao coñecemento de aspectos puntuais ou novos relacionados coa prevención de riscos laborais, así como a presentación de nova documentación e resultados obtidos en proxectos de investigación aplicada ou estudos sectoriais.

Data de inicio da inscrición: 18 de setembro de 2018

Data de remate da inscrición: 18 de outubro de 2018

  • Categorias:
  • Ayuntamiento:
  • Modalidad:

Seguridade e caulificación para o manexo de maquinaria de construción


Acción formativa de divulgación enfocada ao coñecemento de aspectos puntuais ou novos relacionados coa prevención de riscos laborais, así como a presentación de nova documentación e resultados obtidos en proxectos de investigación aplicada ou estudos sectoriais.

Data de inicio da inscrición: 29 de outubro de 2018

Data de remate da inscrición: 29 de novembro de 2018

Lugar de celebración: Centro Issga da Coruña

  • Categorias:
  • Ayuntamiento:
  • Modalidad:

Exposición laboral a canceríxenos, mutáxenos e reprotóxicos


Acción formativa de divulgación enfocada ao coñecemento de aspectos puntuais ou novos relacionados coa prevención de riscos laborais, así como a presentación de nova documentación e resultados obtidos en proxectos de investigación aplicada ou estudos sectoriais.

Data de inicio da inscrición: 23 de setembro de 2018

Data de remate da inscrición: 23 de outubro de 2018

Lugar de celebración: Centro Issga da Coruña

  • Categorias:
  • Ayuntamiento:
  • Modalidad:

Riscos novos e emerxentes. Nanomateriais, biotecnoloxía e empregos verdes


Acción formativa de divulgación enfocada ao coñecemento de aspectos puntuais ou novos relacionados coa prevención de riscos laborais, así como a presentación de nova documentación e resultados obtidos en proxectos de investigación aplicada ou estudos sectoriais.

Data de inicio da inscrición: 16 de outubro de 2018

Data de remate da inscrición: 16 de novembro de 2018

Lugar de celebración: Centro Issga da Coruña

  • Categorias:
  • Ayuntamiento:
  • Modalidad:

Instituto Galego de Promoción Económica

Facebook Twitter Linkedin Instituto Galego de Promoción Económica

Consellería de Economía, Emprego e Industria

Facebook Twitter Linkedin Consellería de Economía Emprego e Industria

AEDL Concello de A Coruña

Facebook Twitter Linkedin Concello de A Coruña

AEDL Concello de A Coruña

Facebook Twitter Linkedin Concello de A Coruña

AEDL Concello de A Coruña

Facebook Twitter Linkedin Concello de A Coruña

AEDL Concello de A Coruña

Facebook Twitter Linkedin Concello de A Coruña

Páginas