Préstamos PEMES Galicia - Programa operativo Feder Galicia 2014-2020


  • 30/10/2017
  • 31/12/2018
Accede desde aquí

IG534C - Instrumento financeiro préstamos pemes Galicia-programa operativo Feder Galicia 2014-2020.

Data de publicación: 30/10/2017

Data inicio de solicitude: 31/10/2017

Data fin solicitude: Por esgotamento do crédito orzamentario ou o 31/12/2018

Obxecto

As bases regulan o contido e procedemento de tramitación das axudas ao financiamento dos proxectos viables a promover en Galicia por parte das pemes, microempresas e persoas físicas (procedemento IG534C)

Características das distintas modalidades de préstamos

a) Préstamos IFI Emprende
b) Préstamos IFI Industria 4.0 e IFI Relanzamento
c) Préstamos IFI Innova

Persoas beneficiarias

1. Poderán ser beneficiarios das axudas previstas nestas bases aquelas empresas que teñan a consideración de pemes ou microempresa e persoas físicas, sociedades civís e comunidades de bens.

Neste enlace se pode acceder ao texto íntegro da resolución publicada no DOG

Válido desde: 
Lunes, 30 Octubre, 2017
Válido hasta: 
Lunes, 31 Diciembre, 2018