Axuda para proxectos de enerxías renovables - 2018


  • 31/01/2018
  • 28/02/2018
Accede desde aquí

IN421G - Subvencións para proxectos de enerxías renovables (2018).

Data de publicación: 30/01/2018

Data inicio de solicitude: 31/01/2018

Data fin solicitude: 28/02/2018

Obxecto

As bases regulan o contido e procedemento de tramitación das axudas para apoiar proxectos de aforro enerxético e fomento do uso racional das enerxías renovables, limitados en todo caso a instalacións para a xeración de enerxía térmica mediante equipamentos que utilicen biomasa como combustible e outras instalacións de enerxías renovables que utilicen como fonte enerxética a xeotermia, a aerotermia e a solar térmica (código de procedemento IN421G).

Características da axuda

Subvención a fondo perdido en réxime de concurrencia competitiva cun máximo de 200.000 euros para proxectos de biomasa e 400.000 euros para redes de distribución de enerxía térmica e 100.000 euros para proxectos de aerotermia, xeotermia e solar térmica.

Persoas beneficiarias

Entre outros, as persoas autónomas.

Neste enlace se pode acceder ao texto íntegro da resolución publicada no DOG

Válido desde: 
Miércoles, 31 Enero, 2018
Válido hasta: 
Miércoles, 28 Febrero, 2018