Axudas do Igape para a contratación de xestores de internacionalización, cofinanciadas polo Fondo Social Europeo no marco do programa operativo FSE Galicia - 2021 - 2022


  • 28/01/2021
  • 31/05/2021
Accede desde aquí

IG638A - Axudas para a contratación de xestores de internacionalización (2021-2022)

Data de publicación: 28/01/2021

Data inicio de solicitude: 29/01/2021

Data remate de solicitude: 31/05/2021

Obxecto

As bases teñen como obxectivo facilitar a adquisición de competencias profesionais en materia de internacionalización e a incorporación ou reinserción ao mercado laboral de profesionais no ámbito do comercio exterior –priorizando os mozos sen ou con pouca experiencia e os senior experimentados maiores de 45 anos en situación de desemprego–, ao mesmo tempo que se apoian as pemes galegas no seu proceso de internacionalización, poñendo á disposición das pemes e dos organismos empresariais información sobre profesionais con formación especializada e unha subvención a fondo perdido para a súa contratación.

Características da axuda

Subvención a fondo perdido en réxime de concorrencia non competitiva.

Será subvencionable o custo dos contratos laborais por conta allea a tempo completo de xestores de internacionalización, baixo calquera das modalidades previstas na lexislación laboral vixente no momento da contratación, acordes á finalidade de axuda, excepto contratos de alta dirección. 

Persoas beneficiarias

Poderán ser persoas beneficiarias desta axuda as empresas, que teñan o seu domicilio social na Comunidade Autónoma de Galicia, que cumpran a definición de peme segundo o anexo I do Regulamento nº 651/2014, da Comisión, incluídas as pemes con obxecto social destinado á prestación de servizos técnicos, comerciais ou loxísticos, e que teñan como proxecto iniciar ou consolidar o seu proceso de internacionalización.


Publicación DOG Ficha sede

Válido desde: 
Jueves, 28 Enero, 2021
Válido hasta: 
Lunes, 31 Mayo, 2021