Real Decreto-lei 32/2021 de medidas urxentes para a reforma laboral


Accede desde aquí

Publicación do Real Decreto-lei 32/2021, de 28 de decembro, de medidas urxentes para a reforma laboral, a garantía da estabilidade no emprego e a transformación do mercado de traballo, no que se inclúen as modificacións en materia de contratos laborais (contrato formativo, contrato a tempo parcial, contrato fixo discontinuo) e á redución da xornada ou suspensión do contrato por causas económicas, técnicas, organizativas ou de produción ou derivadas de forza maior, entre outros asuntos.


Publicación BOE

Corrección erros

Válido desde: 
Sábado, 1 Enero, 2022
Válido hasta: 
Miércoles, 31 Diciembre, 2025