Programa #12Etapas12Retos

INSCRICIÓN NA LISTA DE AGARDA | INSCRIPCIÓN EN LA LISTA DE ESPERA

Deixe aquí os seus datos para entrar na lista de agarda da etapa da súa elección. No caso de que algunha das persoas con dereito a praza renuncie á esta, acoderase ás persoas da lista de agarda por orde de inscrición.

Deje aquí sus datos para entrar en lalista de espera de la etapa de su elección. En caso de que alguna de las personas con derecho a plaza renuncie a esta, se acudirá a las personas de lalista de espera por orden de inscripción.