Iago Fraga

Enxeñeiro de telecomunicacións (INSA Lyon, Francia) de formación, inicieime nos sectores da xestión de proxectos, a ciberseguridade e a banca. De estabelecínme como consultor independente e axudo a empresas medianas e grandes a optimiza-la productividade e organización do seu persoal e equipos.

¿Que tipo de misións realizo?

Algúns exemplos son:

  • Auditorías e mellora - Podes chamarme en calquera momento para medi-la produtividade dun equipo, propoñervos melloras e implementalas.
  • Mentorías de altos mandos - ¿Tes executivos/as produtivos e con altas responsabilidades? Potenciamos en mentoría as súas fortalezas para que amplíe resultados.
  • Proxectos de transformación dixital - Substitúo procesos costosos e farragosos analóxicos da túa empresa por versións dixitais eficientes e de fácil xestión.
  • Retención do talento - ¿RRHH recibe queixas ou dimisións? Analizo o entorno de traballo, proporciónovos alternativas e implemétoas ata que se fideliza e potencia ó persoal.
  • Departamentos en dificultades - Acompaño con empatía, tecnoloxía, e procura de valor e solucións ós departamentos en dificultades dende o déficit ó superávit.
  • Felicidade no traballo - Implemento medidas que fidelizan e facilitan a captación de talento en sectores competitivos: semana laboral de 4 días, política de teletraballo, conciliación, etc.

¿Como o fago?

Pois cuns valores persoais e standards moi definidos:

  • A miña característica diferencial é ensinar "Produtividade Intelixente". É dicir: como obter mellores resultados facendo menos (non máis).
  • Acompaño ó teu persoal ata que adquiran habilidades listas para usar (non é só formación ou teoría, adestro e acompaño na implementación ata que "empeza a dar resultados").
  • O meu obxectivo é lograr "persoas máis felices e empresas máis rendíbeis". Por iso só implemento medidas de produtividade baseadas en axudar e equipar ó persoal, nunca en presionalo. Produtividade honesta e sá que resiste ó longo prazo.

Podes coñecer máis sobre min, os servizos que poño á túa disposición e contratalos en: iagofraga.com

E podes coñecer o meu método en: metodoproductividad.com


Elena González Seguridad Alimentaria

Soy una bióloga asturiana afincada en Pontevedra desde hace casi 10 años y estoy especializada en ayudar a gestionar la seguridad alimentaria de pequeños negocios y empresas. Te ayudo a elaborar e implantar sistemas de autocontrol (APPCC, prerrequisitos...), a gestionar los alérgenos, a elaborar el etiquetado correcto de tus productos y a formarte, a ti y a tus trabajadores, en higiene y manipulación de alimentos; también realizo auditorías internas y puedo colaborar durante las auditorías externas y las inspecciones de Sanidad y, en resumen, te puedo ayudar con todas las dudas y aspectos relacionados con la seguridad alimentaria de tu negocio.