Lei 6/2017, de 24 de outubro, de Reformas Urxentes do Traballo Autónomo


Publicación da Lei 6/2017 coas reformas urxentes no ámbito do traballo autónomo, na que se inclúen diversas melloras en materia de emprego autónomo.

Válido desde: 
Miércoles, 25 Octubre, 2017
Válido hasta: 
Jueves, 31 Diciembre, 2020