Subvencións para actuacións de mellora das infraestruturas dos establecementos turísticos de aloxamento


  • 24/01/2018
  • 23/02/2018
Accede desde aquí

TU503A - Subvencións a entidades privadas para actuacións de mellora das infraestruturas dos establecementos turísticos de aloxamento (2018).

Data de publicación: 23/01/2018

Data inicio de solicitude: 24/01/2018

Data fin solicitude: 23/02/2018

Obxecto

As bases regulan o contido e procedemento de tramitación das axudas para a mellora da infraestrutura turística da Comunidade Autónoma de Galicia mediante a incentivación a entidades e empresas para a mellora das infraestruturas de establecementos de aloxamento turístico (TU503A).

Características da axuda

Subvención a fondo perdido en réxime de concurrencia competitiva e suxeita ao réxime de mínimis para investimentos a realizar a partires do 1 de xaneiro de 2018 en:

1) Mellora das condicións de accesibilidade e supresión de barreiras arquitectónicas

2) Mellora das instalacións coa finalidade de obter certificacións de calidade, en especial a Q de Calidade Turística

3) Mellora da clasificación do establecemento que supoñan un incremento de categoría

4) Mellora da climatización que favorezan a sustentabilidade coa implementación de medidas de aforro enerxético

5) Actuacións relativas á renovación e modernización das instalacións, así como embelecemento do contorno

6) Renovación de equipamentos mobles necesarios para o funcionamento do establecemento

Persoas beneficiarias

Entidades ou empersas que reúnan os requisitos das bases e que teñan o establecemento clasificado no Rexistro de Empresas e Actividades Turísticas.

Neste enlace se pode acceder ao texto íntegro da resolución publicada no DOG

Válido desde: 
Miércoles, 24 Enero, 2018
Válido hasta: 
Viernes, 23 Febrero, 2018