Axudas para o apoio aos investimentos nas explotacións agrícolas - 2018


  • 16/03/2018
  • 17/04/2018
Accede desde aquí

MR404 - MR405 - Axudas para investimentos nas explotacións agrarias

Data de publicación: 16/03/2018

Data inicio de solicitude: 17/03/2018

Data fin de solicitude: 16/04/2018

Obxecto

Estas axudas teñen por obxecto a concesión de axudas no ámbito do Programa de desenvolvemento Rural de Galicia 2014-2020 para o 2018 (MR404- MR405A e MR405B).

Características da axuda

Estas axudas teñen como finalidade incrementar a competitividade e o rendemento global das explotacións mediante a súa modernización e asegurar a competitividade e a continidade do tecido agraraio, centrándose:

No apoio aos investimentos nas explotacións agrícolas (plans de mellora nas explotacións agrarias) (Procedemento MR405A).

No desenvolvemento de explotacións agrícolas e empresariais para agricultores mozos (Procedemento MR404A) e para a creación de empresas para o desenvolvemento de pequenas explotacións (Procedemento MR405B)

Persoas beneficiarias

Poderán ser beneficiarias destas subvencións as persoas que teñan a condición de agricultor activo no momento da solicitude, ademais das condicións establecidas especificamente para cada procedemento.

Neste enlace pode accederse ao texto íntegro da resolución publicada no DOG.

Válido desde: 
Viernes, 16 Marzo, 2018
Válido hasta: 
Martes, 17 Abril, 2018