Axudas para investimentos en pemes de transformación dos produtos pesqueiros e da acuicultura - 2020


  • 20/12/2019
  • 20/01/2020
Accede desde aquí

PE201B - Axudas para investimentos en pemes de transformación dos produtos pesqueiros e acuicultura - FEMP (2020)

Data de publicación: 20/12/2019

Data inicio de solicitude: 21/12/2019

Data fin solicitude: 20/01/2020

Obxecto

As bases regulan o contido e procedemento de tramitación das axudas destinadas á realización de investimentos para pemes do sector transformador dos produtos da pesca e acuicultura que contribúan a fomentar unha pesca e acuicultura sustentables desde unha perspectiva ambiental, socialmente responsable, baseada no coñecemento e competitiva.

Características da axuda

Subvención a fondo perdido en réxime de concurrencia competitiva.

As axudas terán como finalidade realizar investimentos que:

  • Contribúan a aforrar enerxía ou reducir o impacto no ambiente, incluíndo o tratamento de residuos.
  • Melloren a seguridade, a hixiene, a saúde e as condicións de traballo.
  • Axuden á transformación de capturas de peixe comercial que non se poidan destinar ao consumo humano.
  • Se refiran á transformación de subprodutos obtidos das actividades principais de transformación.
  • Se refiran á transformación de produtos de acuicultura ecolóxica, en virtude dos artigos 6 e 7 do Regulamento (CE) núm. 834/2007.
  • Dean lugar a novos e mellores produtos, novos ou mellores procesos, ou novos ou mellores sistemas de xestión e organización.

Persoas beneficiarias

Poderán ser persoas beneficiarias desta axuda, entre outras, as persoas físicas que realicen unha actividade incluída dentro do sector da transformación dos produtos pesqueiros e da acuicultura no momento da solicitude da axuda.

Publicación DOG Ficha informativa na sede electrónica

Válido desde: 
Viernes, 20 Diciembre, 2019
Válido hasta: 
Lunes, 20 Enero, 2020