Orde pola que se determina a cotización á Seguridade Social 2024


Publícase no Boletín Oficial do Estado a Orde PJC/51/2024, do 29 de xaneiro, pola que se desenvolven as normas legais de cotización á Seguridade Social, desemprego, protección por cesamento de actividade, Fondo de Garantía Salarial e formación profesional para o exercicio 2024, na que se determinan determinados cambios nas base de cotización para o ano 2024.

Nese sentido, dentro do ámbito do Réxime Especial da Seguridade Social dos Traballadores por conta propia ou Autónomos (RETA), desenvólvese na sección segunda da devandita Orde as bases de cotización para o ano 2024, atendendo aos tramos de rendementos establecidos, ás particularidades do Sistema de Traballadores por conta propia Agrarios (SETA) así como variacións en materia de cotización no caso de pluriactividad e outros.

Por último, tal e como establece a Disposición final terceira, esta Orde entrará en vigor con efectos do 1 de xaneiro de 2024.

Válido desde: 
Lunes, 5 Febrero, 2024
Válido hasta: 
Martes, 31 Diciembre, 2024