• 10 Ene, 2020
 • Estratexia, Laboral, Mercantil, Xestión
Accede desde aquí

TR802G - Ayudas para el fomento del emprendimiento en economía social APROL-Economía Social Programa I

Fecha de publicación: 10/01/2020

Fecha inicio de solicitud: 11/01/2020

Fecha fin solicitud: 30/09/2020

Objeto


 • 10 Ene, 2020
 • Estratexia, Laboral, Mercantil
Accede desde aquí

TR802J - Ayudas para el fomento del emprendimiento en economía social. Programa II: Fomento del acceso a la condición de persona socia

Fecha de publicación: 11/01/2020

Fecha inicio de solicitud: 12/01/2020

Fecha fin solicitud: 30/09/2020


 • 10 Ene, 2020
 • Estratexia, Laboral, Mercantil
Accede desde aquí

TR802J - Axudas para o fomento do emprendemento en economía social. Programa II: Fomento do acceso á condición de persoa socia

Data de publicación: 11/01/2020

Data inicio de solicitude: 12/01/2020

Data fin solicitude: 30/09/2020


 • 30 Dic, 2019
 • Estratexia, Mercado, Mercantil
Accede desde aquí

MR701D - Subvencións para a execución de proxectos ao abeiro das estratexias de desenvolvemento local participativo - PDR - LEADER (2020)

Data de publicación: 30/12/2019

Data inicio de solicitude: 31/12/2019

Data fin solicitude: 31/12/2020

Obxecto


 • 30 Dic, 2019
 • Estratexia, Mercado, Mercantil
Accede desde aquí

MR701D - Subvenciones para la ejecución de proyectos al amparo de las estrategias de desarrollo local participativo - PDR - LEADER (2020)

Fecha de publicación: 30/12/2019

Fecha inicio de solicitud: 31/12/2019

Fecha fin solicitud: 31/01/2020

Objeto


 • 26 Dic, 2019
 • Sustentabilidade, Estratexia, Mercantil
Accede desde aquí

PE119A - Axudas para investimentos que fomenten a pesca sustentable para tripulantes de buques pesqueiros - FEMP (2020).

Data de publicación: 26 de decembro de 2019

Data inicio de solicitude: 27 de decembro de 2019

Data fin solicitude: 27 de xaneiro de 2020

Obxecto


 • 26 Dic, 2019
 • Sustentabilidade, Estratexia, Mercantil
Accede desde aquí

PE119A - Ayudas para inversiones que fomenten la pesca sostenible para tripulantes de buques pesqueros - FEMP (2020).

Fecha de publicación: 26 de diciembre de 2019

Fecha inicio de solicitud: 27 de diciembre de 2019

Fecha fin solicitud: 27 de enero de 2020

Objeto


 • 01 Dic, 2019
 • Mercantil, Xestión
Accede desde aquí

483429 -  Programa EmprendOu - Subvenciones Proyectos Empresariales y de autoempleo - 2019 - 2020

Fecha de publicación: 29 de noviembre de 2019

Fecha de inicio solicitud: 30 de noviembre de 2019

Fecha de remate solicitud: 30 de junio de 2020

Objeto


 • 01 Dic, 2019
 • Mercantil, Xestión
Accede desde aquí

483429 -  Programa EmprendOu - Subvencións Proxectos Empresariais e de autoemprego - 2019 - 2020

Data de publicación: 29 de novembro de 2019

Data de inicio solicitude: 30 de novembro de 2019

Data de remate solicitude: 30 de xuño de 2020

Obxecto


 • 04 Nov, 2019
 • Laboral

Folleto informativo actualizado a marzo 2019 das bonificacións e reducións á Seguridade Social a persoas traballadoras autónomas / Folleto informativo actualizado a marzo 2019 de las bonificaciones y reducciones a la Seguridad Social a personas trabajadoras autónomas

 

 

Páginas