• 28 Jun, 2022
 • Laboral, Xestión

Publicación do Real Decreto 504/2022, de 27 xuño, polo que se modifican o Regulamento Xeral sobre inscrición de empresas e afiliación, altas, baixas e variacións de datos de traballadores na Seguridade Social, aprobado polo Real Decreto 84/1996, de 26 de xaneiro, e o Regulamento Xeral sobre Cotización e Liquidación doutros Dereitos da Seguridade Social, aprobado polo Real Decreto 2064/1995, de 22 de decembro, para actualizar a súa regulación respecto aos traballadores por conta propia ou autónomos.


 • 28 Jun, 2022
 • Laboral, Xestión

Publicación del Real Decreto 504/2022, de 27 junio, por el que se modifican el Reglamento General sobre inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores en la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 84/1996, de 26 de enero, y el Reglamento General sobre Cotización y Liquidación de otros Derechos de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 2064/1995, de 22 de diciembre, para actualizar su regulación respecto a los trabajadores por cuenta propia o autónomos.


 • 15 Jun, 2022
 • Estratexia, Mercado, Mercantil
Accede desde aquí

BDNS 633084 -  Axudas do Certame Nacional de Mocidade Emprendedora - 2022

Data de publicación: 14 de xuño de 2022

Data de inicio solicitude: 15 de xuño de 2022

Data de remate solicitude: 12 de xullo de 2022

Obxecto


 • 15 Jun, 2022
 • Estratexia, Mercado, Mercantil
Accede desde aquí

BDNS 633084 -  Ayudas del Certamen Nacional de Jóvenes Emprendedores - 2022

Fecha de publicación: 14 de junio de 2022

Fecha de inicio solicitud: 15 de junio de 2022

Fecha de finalización solicitud: 12 de julio de 2022

Objeto


 • 04 Abr, 2022
 • Mercantil

PR937A - Subvenciones para promover el autoempleo y la actividad emprendedora de las personas emigrantes gallegas retornadas - 2022

Fecha de publicación: 04/04/2022

Fecha inicio de solicitud: 05/04/2022

Fecha finalización de solicitud: 30/09/2022


 • 04 Abr, 2022
 • Mercantil

PR937A - Subvencións para promover o autoemprego e a actividade emprendedora das persoas emigrantes galegas retornadas - 2022

Data de publicación: 04/04/2022

Data inicio de solicitude: 05/04/2022

Data remate de solicitude: 30/09/2022

Obxecto


 • 22 Feb, 2022
 • Laboral, Mercantil, Xestión
Accede desde aquí

TR340E - Programa II. Ayudas a las iniciativas de empleo de base tecnológica (IEBT) - 2022

Infografía explicativa


 • 22 Feb, 2022
 • Laboral, Mercantil, Xestión
Accede desde aquí

TR340E - Programa II. Axudas ás iniciativas de emprego de base tecnolóxica (IEBT) - 2022

Infografía explicativa


 • 22 Feb, 2022
 • Laboral, Mercantil
Accede desde aquí

TR807I - Programa I: fomento y consolidación del empleo en las pequeñas empresas de nueva creación - 2022


Cartel para difusión a utilizar por las empresas beneficiarias


 • 22 Feb, 2022
 • Laboral, Mercantil
Accede desde aquí

TR807I - Programa I: Fomento e consolidación do emprego nas pequenas empresas de nova creación - 2022


Cartel para difusión a utilizar polas empresas beneficiarias

Páginas